Najděte letenky s nejlepší cenou

egypt fotbal trestů právnické osoby

Výpis z rejstříku trestů právnických osob | Velvyslanectví...
Žádost o výpis z Rejstříku trestů právnických osob lze podat prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu.
Trestní odpovědnost právnických osob | Druhy trestů a...
Článek pojednává o základech problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, jež se od roku 2012 uplatňuje vedle trestní odpovědnosti osob fyzických, a to na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a...
Sankcionování právnických osob – Iurium Wiki
Rozlišuje tedy mezi trestem a ochranným opatřením. V souladu s rozdílnou povahou trestných činů právnických a fyzických osob je i sankcionování právnických osob přizpůsobeno jejich povaze.
Rejstřík trestů – Wikipedie
Rejstřík trestů je organizační složka státu (dříve rozpočtová organizace) podřízená Ministerstvu spravedlnosti, která vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných skutečností významných pro...
Žádost o výpis z rejstříku trestů právnická osoba - formulář
Stáhněte si formulář Žádost o výpis z rejstříku trestů právnická osoba. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout.
Komentář: Ozdravný program pro český fotbal? Důkladná očista ve...
Kauza, kterou odstartovalo zatčení předsedy fotbalové asociace, potvrzuje starou a osvědčenou poučku z ekonomie: čím víc dotací cpeš do ekonomiky, s tím větší korupcí počítej. „Je nezbytné, aby do čela českého fotbalu byly konečně zvoleny...
Tresty pro právnické osoby |
Od letošního roku jsou trestně postižitelné i právnické osoby, což ještě v minulém roce nebylo možné. Trestem může být nejenom peněžitý trest, ale také zákaz činnosti nebo zrušení právnické osoby.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Hlava II...
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Hlava II - Ukládání Jednotlivých Druhů Trestů
Výpis z evidence trestů právnických osob | Velvyslanectví České...
Od 2.1.2012 vydává Rejstřík trestů výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob. O tuto listinu lze požádat i na Velvyslanectví České
Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby :: Notářská kancelář...
Tato žádost se archivuje dle zákona. Žadatel o výpis z Rejstříku musí předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). a musí mu být přiděleno rodné číslo.

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Záruka nejnižší ceny

Velké množství spokojených klientů

Levné lety za skvělé ceny

Obstarajte si nejlevnější letenky do místa, které vás očarují svou krásou nebo unikátností.

Ověřit letenky